INFORMACIÓ

SERVEIS QUE OFERIM

Convençuts dels beneficis de la natura, la convivència amb essers vegetals, en aquest cas,

Oferim 3 eines per afavorir aquesta convivència:

El primer lloc, l´estudi de la plantació: L´arbre adecuat en l espai adient, es el que presentarà menys problemes posteriors i proporcionarà una millor companyia.

pas1

En segon lloc, la poda : quan els arbres son ja plantats, a vegades es presenten conflictes amb els elements de l´espai que els envolta, en aquests casos una poda ajustada, pot ser una solució.

En el cas d arbres fruiters, també parlaríem de poda, però amb altres objectius i mètodes

ok

En tercer lloc, la tala : Quan per motius de seguretat, no hi ha possibilitat de convivència , i l´unica opció es retirar l´arbre.

pas3

Poda / Tala d’alçada

Grans exemplars

Fruiters

Arbres ornamentals / de Jardí

Arbrat d’alineació

Diagnosi i seguiment

Tractaments / esmenes

Anclatges de sutentació

Gestió de conjunts arboris

Projecte i realització de plantacions

Per a més informació contactar amb: Guiu (659 881 336) / (meristemserveis@gmail.com)